Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

2551 5a5b
Reposted byallie92zoyazoyka

June 20 2015

6510 a45a
Reposted byzamknioczyschwarzerwolfzolza

June 09 2015

0336 0128
0237 e20d
9932 5099

April 27 2015

0556 9a1a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viarosalie rosalie
4020 9ebb
Reposted fromfelicka felicka viarosalie rosalie

April 22 2015

Happiness only real when shared

— Christopher McCandless

April 11 2015

Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viajakubzulczyk jakubzulczyk
0168 fe2e
Reposted fromnexxt nexxt viaUncertainty Uncertainty
6906 ca0c
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
7873 0509 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viashowmeheaven showmeheaven
0772 4806

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

Reposted frommayamar mayamar viaUncertainty Uncertainty
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viaUncertainty Uncertainty
Znów zawiodłam.
A było już tak dobrze...
Bezużyteczna.
6795 e0d6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl